اگر دنبال وکیل ایرانی در انگلیس هستید، توجه داشته باشید که قوانین ازدواج و طلاق و امور خانواده و همچنین قوانین جنائی (کیفری) در بیشتر کشورها مثل انگلیس، در موارد زیادی با قوانین دادگاه‌های خانواده یا دادگاه‌های جنائی در ایران فرق دارد. در هر صورت پیشنهاد ما این است که قبل از تماس با وکیل مربوطه در لندن و بقیه شهرهای انگلیس، توضیح وضیعت خود را با جزییات حاضر داشته باشید و بعد با حداقل ۳ وکیل در این صفحه از طریق فرم تماس موجود در صفحه خود وکیل، تماس بگیرید.

Iranian lawyer?

Join 493 lawyers from 18 countries!
Register
(ثبت وکیل)