Profile not active
Activate Profile
Upgrade to Unlock
.پروفایل این وکیل فعال نمیباشد
وکلای فعال اینجا
Is this your profile?
Activate it! Silver $50 Gold $100 Compare packages
Cancel anytime!

Farzad Ghods | فرزاد قدس

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
4.00 (6)
loadingLoading...
Practices
Qualifications
پروانه وکالت ۲۴۱۰۲
Languages
English, Farsi, Turkish
Suggest an edit
توضیحات
فرزاد قدس از معدود وکلای رسمی دادگستری است که علاوه بر تجربه در امر دعاوی و امور مرتبط با دادگاه ها در امر مهاجرت نیز دارای تجربه و مهارت است. قطع نظر از ماهیت امر دفاع متاسفانه غالب افرادی که ادعای توان عملی در مدیریت امور حقوقی دارند لزوماً تجربه ایی از امر مذکور نداشته و به صرف شنیده های خود به مراجعین ناآگاه مشاوره می دهند، پر بدیهی است که اینگونه افراد در انجام امور پیچیده دادگاهی و اداری فاقد توان کافی بوده و نتیجه ایی جز اتلاف وقت و پول مشتریان خود به دست نخواهند آورد.
فرزاد قدس با تجربه 10 ساله در امور حقوقی و مهاجرتی و با در نظر گرفتن شئون امر مقدس وکالت همچون سایر همکاران قسم خورده خود به موکلین ارائه خدمت نموده و با تکیه و تسلط بر مهارتهای دفاع و اِشراف بر فنون آن منافع موکل را تامین می نماید لذا پیشنهاد میشود برای انجام امور دادگاهی و امر دفاع از مشاوره وکلای رسمی دارای پروانه وکالت معتبر از هریک از کانونهای وکلای عضو اتحادیه وکلای دادگستری استفاده نموده و صرفاً به شنیده ها اکتفا نشود.
Profile views (30 days)
Share
Farzad Ghods | فرزاد قدس