Profile Suspended
Upgrade to Unlock

آیا این پروفایل شما میباشد؟

درخواست قرار گرفتن در صفحه اول ایران

تماس

Sina Pahlavan | سینا پهلوان

5.00 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 ratings)
loadingLoading...
Qualification:
پروانه وکالت 1651
Languages:
English, Farsi, Turkish
Practice areas:
توضیحات

دریافت دیه و خسارات در تصادفات رانندگی در کمترین زمان

دفاتر حقوقی سینا پهلوان و همکاران، با درک مشکلات افراد نیازمند به خدمات حقوقی و با هدف خدمت به مردم، شعارِ؛ “مدافع حق مردم” را به معنای واقعی، سر لوحه ی خود قرار داده و با تیمی متشکل از وکیل و کارشناسان حقوقی، با برنامه ریزی دقیق در پی دستیابی به هدف مذکوراست. این دفاتر اکثریتِ قریب به اتفاقِ حدود پانصد پرونده ی حقوقی را با موفقیت به نتیجه رسانده و پیروزی جز جدایی ناپذیر آن است. در حال حاضر سه شعبه دارد و در حال گسترش شعبات خود می باشد.

این دفاتر، به صورت تخصصی، بر روی پرونده های تصادفات رانندگی متمرکز شده و در اسرع وقت خسارات و دیات را دریافت می کند.

Profile views

Share
Sina Pahlavan | سینا پهلوان