Profile not active
Activate Profile
Upgrade to Unlock
.پروفایل این وکیل فعال نمیباشد
وکلای فعال اینجا
Is this your profile?
Activate it! Silver $50 Gold $100 Compare packages
Cancel anytime!

Sina Pahlavan | سینا پهلوان

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5.00 (1)
loadingLoading...
Practices
Qualifications
پروانه وکالت 1651
Languages
English, Farsi, Turkish
Suggest an edit
توضیحات

دریافت دیه و خسارات در تصادفات رانندگی در کمترین زمان

دفاتر حقوقی سینا پهلوان و همکاران، با درک مشکلات افراد نیازمند به خدمات حقوقی و با هدف خدمت به مردم، شعارِ؛ “مدافع حق مردم” را به معنای واقعی، سر لوحه ی خود قرار داده و با تیمی متشکل از وکیل و کارشناسان حقوقی، با برنامه ریزی دقیق در پی دستیابی به هدف مذکوراست. این دفاتر اکثریتِ قریب به اتفاقِ حدود پانصد پرونده ی حقوقی را با موفقیت به نتیجه رسانده و پیروزی جز جدایی ناپذیر آن است. در حال حاضر سه شعبه دارد و در حال گسترش شعبات خود می باشد.

این دفاتر، به صورت تخصصی، بر روی پرونده های تصادفات رانندگی متمرکز شده و در اسرع وقت خسارات و دیات را دریافت می کند.

Profile views (30 days)
Share
Sina Pahlavan | سینا پهلوان