Upgrade to Unlock

Is this your profile?

This is a free profile.
People can't see you on:
Upgrade and be seen.
Silver *$50/month Gold *$100/month
Compare
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
Cancel anytime!
This notice is hidden on GOLD profiles.

Need help with making a decision?

Contact admin

Saman Paknejad | سامان پاک نژاد

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
3.93 (15)
loadingLoading...
Practice area
Qualifications
J.D.
Languages
Dari, English, Farsi, Swedish
Address
ADVOKATTEAM AB
Wennerbergsgatan 10
Stockholm
112 58
Sweden
Suggest an edit
About

Inriktning

Brottmål inklusive ekobrottmål (försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) migrationsrätt, socialrätt och familjerätt

Språk

Svenska, engelska, persiska och dari (afganska)

Tidigare

Saman Paknejad har tidigare arbetat vid Försvarsadvokaterna Väst som sedan ombildades till advokaterna Hurtig & Partners.

Profile insights
Saman Paknejad | سامان پاک نژاد
(30 days)
Share
Saman Paknejad | سامان پاک نژاد