توضیحات

خدمات حقوقی مهاجرتی ما شامل امور سیتی زن شیپی، کارت سبز از طریق بستگان درجه یک، ازدواج ، کار، استعدادهای درخشان و توانایی فوق العاده، ویزاهای دانشجویی، کارآموزی، توریستی، تغییر ویزا و کنسولگری و سفارت برای تمامی هموطنان ایرانی می باشد.تنظیم تراست و وصیتنامه

تنظیم قرارداد فروش و خرید ملک

تنظیم قراردادهای تجاری

Profile views (30 days)
Share
Payam Tarifard | پیام طاری فرد