Profile not active
Activate Profile
Upgrade to Unlock
.پروفایل این وکیل فعال نمیباشد
وکلای فعال اینجا
Is this your profile?
Activate it! Silver $50 Gold $100 Compare packages
Cancel anytime!

Parisa Kalantari | پریسا کلانتری

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
loadingLoading...
Practices
Qualifications
R532493
Languages
English, Farsi
Suggest an edit
توضیحات
«کوهها ادامه تپه ها هستند و دریاها ادامه رودها
و فردا ادامه امروزفردای هر کس زایش خوب و بد امروز اوست، زایش انتخابهای امروز او
باری دیروز امروز را می سازد و امروز فردا راپس دعا می کنم دیروز امروز را خوب ساخته باشیم و امروز فردایمان را خوبتر»محکمترین پیمانی که با شما می بندیم، اعتماد و خیالی آسوده از صداقت ما و ظرافت و دقت در انجام اموریست که به ما می سپارید، زیرا که سرلوحه ذهن ما صداقت است که بهترین سیاست است، و براین باوریم که قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندی تنهاست.پریسا کلانتری،
عضو رسمی انجمن مشاوران مهاجرت کانادا
شماره عضویت: R532493

Profile views (30 days)
Share
Parisa Kalantari | پریسا کلانتری