Profile not active
Activate Profile
Upgrade to Unlock
.پروفایل این وکیل فعال نمیباشد
وکلای فعال اینجا
Is this your profile?
Activate it! Silver $50 Gold $100 Compare packages
Cancel anytime!

Mojgan Boroujerdi | مژگان بروجردی

3.64 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 ratings)
loadingLoading...
Practices
Languages
English, Farsi, French, German
Suggest an edit
توضیحات
CETI IMMIGRATION CONSULTANTS INC یک شرکت کانادایی است که طبق قوانین استان British Columbia کانادا به ثبت رسیده است. مدیر شرکت CETI IMMIGRATION CONSULTANTS INC خانم مژگان بروجردی عضو رسمی ICCRC و CAPIC دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کاردرخشان در زمینه صنعت توریست، سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا، کلیه امور مهاجرتی وتحصیلی میباشد
 
خدمات شرکت خدمات مهاجرتی در زمینه های سرمایه گذاری، خوداشتغالی، حمایت خانوادگی، اکسپرس انتری، پناهندگی پذیرش تحصیلی از دانشگاه، کالج و آموزش و پرورش استان های کانادا تورهای بیزینسی و سمینارهای تخصصی ثبت شرکت در کانادا و ویزای موقت کاری متخصص و مشاور بیزینس متخصص و مشاورواردات صادرات متخصصین این شرکت در اکثر مقاصد متقاضیان، حضور داشته و با سطح بالایی از توانایی و دانش فنی آماده به ارائه خدمات می باشند.
 
عضویت ها و نمایندگی های ما: عضو رسمی سازمان مشاورین مهاجرت به کانادا، ICCRC، به شماره عضویت R515179 عضورسمی انجمن متخصصان حرفه ای مشاورین مهاجرت کانادا CAPIC به شماره عضویت R17230 شرکت رسمی ثبت شده در استان British Columbia کانادا – شماره ثبت BC1109939 دارای نمایندگی از دانشگاه، کالج و آموزش و پرورش استان های کانادا عضو رسمی انجمن مدیران کانادا
Profile views (30 days)
Share
Mojgan Boroujerdi | مژگان بروجردی