Upgrade to Unlock

Is this your profile?

This is a free profile.
People can't see you on:
Upgrade and be seen.
Silver *$50/month Gold *$100/month
Compare
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
Cancel anytime!
This notice is hidden on GOLD profiles.

Need help with making a decision?

Contact admin

Masoud Behraznia | مسعود بهرازنیا

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
4.13 (8)
loadingLoading...
Practice area
Address
Rechtsanwalt Masoud Behraznia
Friedensallee 27
Hamburg
22765
Germany
Suggest an edit
About

شما مشکل حقوقی عاجلی دارید؟

شما نیاز به وکیل با تجربه ای دارید که مشکل شما را جدی بگیرد؟

شما به وکیلی نیاز دارید که پس از سپردن کار خود به او بتوانید دائمأ با او در تماس باشید؟

شما به شفافیت در کار اهمیت میدهید و میخواهید بدانید چه هزینه هائی در انتظار شما هستند؟

با من تماس تلفنی بگیرید.

وکیل دادگستری آلمان، مسعود بهرازنیا، آماده است که شما را در حل مشکلاتتان در زمینه مسائل خانوادگی با در نظر گرفتن قوانین آلمان و ایران (طلاق، حق حضانت، مهریه، نفقه دوران جدائی و بعد از طلاق، خشونت خانگی)، اقامت و پناهندگی، گرفتن تابعیت کشور آلمان، قانون کار، مسائل عمومی مدنی مانند قراردادها یاری رساند.

مسعود بهرازنیا به زبان آلمانی، فارسی و انگلیسی تسلط کامل دارد و شما میتوانید در اکثر موارد با زبان مادری خود از خدمات دفتر حقوقی او در مرکز شهر هامبورگ بهره ببرید.

تلاش من این بوده که در این سایت اطلاعات اولیه ای را در اختیار شما قرار دهم تا بتوانید تصویری از کار من و خود من بدست آورده و تصمیم بگیرید.

امیدوارم بتوانم بزودی شخصأ به شما در دفتر خود خوش آمد بگویم.

حقوق خانواده

وظیفه یک وکیل در مسائل خانوادگی این است که با کمک دانش حقوقی و تجربه کاری و برندگی خود آنچنان به شما کمک کند که مسائل و مشکلاتی که در جریان یک اختلاف خانوادگی بروز میکنند به بهتری وجهی بنفع شما و فرزندتان حل شوند. موضوع طلاق و انجام آن در مقابل دادگاه خانواده شاید از نظر حقوقی کمترین مشکل را بوجود آورد. ولی مسائل خانوادگی با طلاق به بپایان نمیرسند. بخصوص وقتی که فرزند مشترکی نیز موجود است. توجه کنید که زن و شوهر برای همیشه علیرغم طلاق پدر و مادر فرزند باقی میمانند. و طبق قانون پدر و مادر همواره دارای حقوق و وظائفی نسبت به فرزندان خود هستند. این موضوع در مورد نفقه در دوران جدائی و بعد از طلاق که در بسیاری از موارد موضوعیت پیدا میکند نیز صدق میکند. در بسیاری موارد مسائل اقامتی نیز به مسائل خانوادگی گره میخورند و لازم است که در حل مسئله خانوادگی یک استراتژی مناسب و برای شما مطلوب را پیدا کرد.

حق پناهندگی

حق پناهندگی یک حق پایه ای است و در بند 16 آ قانون اساسی آلمان تضمین شده است. این حق تا سال 1993 بدون قید و شرط بود. در این سال بعد از اینکه دو حزب بزرگ آلمان یعنی حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات به توافق رسیدند محدودیت هائی در این حق بوجود آمد. تغییرات بوجود آمده در این بند بشدت مورد مخالفت تشکل های پناهندگی قرار گرفت و مباحث تا امروز نیز ادامه دارد. علی رغم این تغییرات آلمان کشوری است که مانند سابق به کسانی که تحت تعقیب سیاسی قرار دارند، پناهندگی میدهد. بعلاوه در مواردی نیز بعلل بشردوستانه حق پناهندگی وجود دارد مانند مواردی که شخص در صورت بازگشت بعلل های گوناگون باید نگران امنیت جانی خود باشد. در ادامه سعی شده به سئوالات متداولی که پیرامون مسئله پناهندگی در آلمان وجود دارد پاسخ داده شود. چنانچه پاسخ به سئوالات دیگری را مفید میدانید برای من ای – میل ارسال کنید.

Profile insights
Masoud Behraznia | مسعود بهرازنیا
(30 days)
Share
Masoud Behraznia | مسعود بهرازنیا