Sending email ....

Loading...

Kaveh Piroz | کاوه پیروز

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
loadingLoading...
Click on stars to rate (1 to 5) Maximum 2 ratings per user.
Practice area
Qualifications
LLM
Languages
English, Farsi, Swedish
Rates
Typically 2,000 DKK incl. VAT per hour
Address
Advokatfirmaet Piroz
Piroz Law Firm
Copenhagen
Denmark
Suggest an edit
Kaveh Pirozکاوه پیروز
Hi
How can I help you?

Kaveh Piroz

Dansk-iransk generalist med over 10 års erfaring fra advokat- og retshjælpsbranchen og med forkærlighed for strafferet, børne- og familieret samt psykiatriret.

sagsområder

Jeg er generalist, og arbejder særligt med følgende fagområder:

 • STRAFFERET (straffesager, vilkårssager, genoptagelsessager, injuriesager, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, politiretlige adfærds- og dispositionsklagesager m.m.)
 • FÆNGSELSRET (prøveløsladelses- og prøveudskrivningssager, genindsættelsessager, udgangssager, strafcellesager m.m.)
 • BØRNE- OG FAMILIERET (anbringelse, ungdomskriminalitetsnævnssager, forældremyndighed, samvær og bopæl m.m.)
 • Forvaltnings-, social- og psykiatriret.
  Menneskeret.
 • ERSTATNINGSRET (typisk i relation til børne- og familiesager samt fængselssager).
 • EU- OG UDLÆNDINGERET (typisk udvisnings- og udsendelsessager m.m.)
 • (Almen)lejeret.
  Størstedelen af mine sager er dog indenfor strafferet, fængselsret samt børne- og familieret.

Min alsidighed gør, at jeg bl.a. kan følge straffesager helt til dørs fra straffesag til afsoning til udsendelse.

Grundet min store erfaring med behandlings-, anbringelses- og forvaringsdomme samt psykiatrisager, har jeg særlige forudsætninger for at bistå med sådanne sager.

Kontakt

Jeg kan kontaktes 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og jeg svarer indenfor 24 timer. Jeg kan altid kontaktes for en uforpligtende snak om en sag.

Baggrund

 • 2019- Advokatbestalling
 • 2018-2019 Fuldmægtig ved advokat Tage Siboni
 • 2017-2018 Fuldmægtig ved familieadvokat Gry Rambusch
 • 2017- Medlem af Amnesty International Danmarks juristgruppe
 • 2016-2017 Fuldmægtig hos forsvarsadvokat Thorkild Høyer, hvor jeg også arbejdede for forsvarsadvokat Kristian Braad Jensen
 • 2016 Uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor jeg både skrev bachelor- og kandidatafhandling om strafferet og menneskeret
 • 2014-2019 Frivillig i Retshjælpen Rusk
 • 2013-2016 stud.jur. for forsvarsadvokat Thorkild Høyer, hvor jeg også arbejdede for advokat Poul Hauch Fenger
 • 2013-2019 Levende Menneskerettigheder
 • 2012-2013 Frivillig i Røde Kors Fængselsbesøgstjeneste og frivillig i Den Sociale Retshjælp

Grundet min særegne sociale baggrund er jeg en af de få advokater, som vitterlig er i øjenhøjde med de mennesker, som jeg hjælper, uanset social- og etnisk baggrund. For mig skal en advokat ikke alene være en juridisk våbendrager, men skal også være en støtte, og i kraft af min sociale baggrund er jeg en robust støtte.

Jeg mener, at alle har ret til advokatbistand. Jeg repræsenterer både mennesker, som har gjort utilgivelige ting, men også mennesker som har været udsat for utilgivelige ting. Jeg dømmer ingen, og mit udgangspunkt er altid det enkelte menneske.

Mit mål er altid at opnå det gunstigste udfald.

I mange sager er der mulighed for advokatbeskikkelse, retshjælpsdækning eller fri proces. Hvis det ikke er muligt, vil der som udgangspunkt blive aftalt et rimeligt depositum. I nogle tilfælde arbejder jeg pro bono, men det er typisk kun i principielle bødestraffesager og udvalgte fængselssager.

Justitsministeriet har beskikket mig som advokat, og jeg er medlem af Advokatsamfundet.

Jeg er ansvarsforsikret og har stillet garanti ved HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokatfirmaet (CVR-nr. 38847686) drives som en enkeltmandsvirksomhed.

Advokatnævnet (www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx, Kronprinsessegade 28, 1306 København K) behandler adfærds- og salærklager.

Practice Areas

 • Criminal Law – جنائی
 • Family Law & Divorce – خانواده و طلاق
 • Traffic Law – جرایم رانندگی
 • Also: child law, asylum law, psychiatric law, prison law and social law

Languages

 • Danish
 • English
 • Farsi (Persian)
 • Norwegian
 • Swedish
Quick Contact
فرم تماس مستقیم
Kaveh Piroz | کاوه پیروز

Profile insights
Kaveh Piroz | کاوه پیروز
(30 days)
Email this profile to a friend