آیا این پروفایل شما میباشد؟
با من در مورد آپگرید و قرار گرفتن در صفحه اول ایران تماس بگیرید

Javad Sadeghi جواد صادقی

Ratings N/A for free profiles.
 
پروانه وکالت 122100
Farsi, Turkish
Practice areas
About Javad Sadeghi جواد صادقی

وکیل پایه یک دادگستری
نویسنده و محقق
مدرس
کتب: جدول دیات – راهنمای ثبت شرکتها- قانون مالیاتهای مستقیم- قانون مجازات اسلامی-قانون آیین دادرسی کیفری-قانون آیین دادرسی مدنی- قانون حمایت خانواده – قانون چک-
صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه عدل گستر


Javad Sadeghi جواد صادقی
  • 30 days
  • 90 days

Share
Javad Sadeghi جواد صادقی
Report a problem