Sending email ....

Loading...
farhad-moghadam

Is this your profile?

This is a free profile.
People can't see you on:
Your upgrade options:
Silver *$50/month Gold *$100/month Compare
Cancel anytime!
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
(This notice is hidden on GOLD profiles.)

Farhad Moghaddam | فرهاد مقدم

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
4.63 (8)
loadingLoading...
Click on stars to rate (1 to 5) Maximum 2 ratings per user.
Practice area
Languages
English, Farsi, German
Address
Zeil 29
Frankfurt
Germany
Suggest an edit
دفتر وکالت فرهاد مقدم
دفتر وکالت فرهاد مقدم در سطح بین المللی بطور اصلی در رشته های حقوق اقتصادی و تجاری، حقوق مدنی، حقوق مهاجرت و خارجی ها و همچنین حقوق خانواده موکل میپذیرد. دفتر وکالت ما به موکلان در سطح جهانی خمات خود را که شامل مشاورت حقوقی و رسیدگی حرفه ای به امور حقوقی موکلین و امور دادگاهی میباشد به چندین زبان آلمانی، فارسی و انگلیسی عرضه مینماید.در همکاری با دفاتر وکالت برجسته در تهران، دوبی، بارسلون و لوس آنجلس دفتر ما شبکه وکالتی بین المللی را در بر میگیرد که قادر است با وکلای مجرب درسطح جهان برای حل مشکلات حقوقی با موکلین خود همراه باشد و در این چهارچوب در امور تجاری و حقوق قراردادها و هرگونه امور حقوقی دیگری پشتیبان موکل باشد.
حقوق تجاری و اقتصادی
در زمینه حقوق تجاری، دفتر و کالت آقای مقدم خدمات خود را از مشاورت حقوقی تا تاسیس هرنوع شرکت با شخصیت حقوقی (بطور مثال: شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی و غیره) و انجام هرگونه امور تجارت بین المللی و ملی در آلمان ارائه میدهد.علاوه بر آن دفتر وکالت آقای مقدم خدمات خود را در مورد تنظیم قراردادهای بین المللی و ملی در چهارچوب قوانین تجاری ارائه میدهد.برای شرکتهای خارجی همچنین خدمات دیگری ارائه میشود، بطور مثال تنظیم و مذاکره قراردادهای انحصاری با شرکتهای برجسته آلمانی و مذاکره با شرکتهای آلمانی در مورد قراردادهای بین المللی و حفظ مارکها از طریق ثبت مارکها در اداره فدرال حفظ مارکها.
حقوق مهاجرت و خارجی‌های فدرال آلمان
دفتر وکالت آقای مقدم در تمامی موارد مربوط به حقوق مهاجرت و خارجی های فدرال آلمان از درخواست اقامت تا صدور اقامت، امور حقوقی موکلین را میپذیرد.در مورد اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری، بخصوص دفتر آقای مقدم خدمات کامل ارائه مینماید. این خدمات شامل تنظیم Businessplan و Financeplan و همچنین تاسیس شرکت به فرمهای مختلف شخصیتهای حقوقی مانند شرکت با مسئولیت محدود و سهامی، افتتاح حساب بانکی و رسیدگی به کلیه امور اداری و آمادگی ارائه درخواست جهت اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری طبق ماده 21 قوانین اقامت فدرال آلمان میباشد.اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری و شغل آزاد طبق ماده 21 قوانین اقامت فدرال آلمانبرای اخذ اقامت طبق ماده 21 وجود 3 شرط الزامی میباشد:1- ایده تجاری یا Businessplan2- سابقه کاری در رشته این ایده تجاری3- سرمایه جهت عمل به این ایده تجاری

توضیحات:

1- ایده تجاری یا Businessplan : درخواست کننده باید یک ایده تجاری قابل اجرا در آلمان داشته باشد.

تنوع ایده تجاری مانند تنوع رشته های مختلف تجارت میباشد. این ایده باید اما ایده خامی باشد. بطور معمول اخذ اقامت از طریق خرید تجارتهای ساده در آلمان، بطور مثال خرید یک رستوران و یا خشکشویی، امکان پذیر نیست.

2- سابقه کاری:

متقاضی باید در این رشته تجاری حداقل 5 سال تجربه کاری داشته باشد. ارائه یک ایده تجاری که متقاضی در آن هیچگونه تجربه ای ندارد به موفقیت نخواهد رسید و درخواست اقامت رد خواهد شد.

3- سرمایه شروع به کار:

طبق ماده 21 حداقل سرمایه موجود مبلغ پانصدهزار یورو میباشد که بعد از تصویب این قانون در یک دستور داخلی این مبلغ به دویست و پنجاه هزار یورو کاهش پیدا کرد. از تاریخ 1 آگوست 2012 قانونگزار حداقل سرمایه را حذف کرد. از این تاریخ مقدار سرمایه لازمه بستگی به ایده تجاری (Businessplan) دارد و مقدار لازمه از طریق بخش اقتصادی اتاق بازرگانی هر شهر و مشخص خواهد شد.

اخذ اقامت از طریق الحاق به خانواده:

قانون مابین الحاق به فرد آلمانی و یا خارجی در آلمان تفاوت قائل میشود.

اما برای هردوگروه باید فردی که در آلمان زندگی میکند الزاما برای آوردن همسر و یا فرزند زیر سن خود برای او یا آنها به اندازه کافی محل زندگی داشته باشد.

در این مورد مقدار متراژ لازمه بدون حساب کردن راهرو آشپزخانه و حمام و دستشویی 12 متر برای هر فرد میباشد.

1- طبق ماده 28 قوانین اقامت فدرال آلمان برای الحاق همسر و یا فرزند زیر سن برای افراد آلمانی الاصل شرایط دیگری غیر از فراگیری زبان آلمانی موجود نمیباشد. برای اشخاصی که بعد از تولد ملیت آلمان را پذیرفته اند این شرط وجود دارد که اگر قبل از اخذ ملیت آلمانی پناهنده بوده باشند باید برای الحاق همسر و یا فرزند به اندازه کافی درآمد مشخصی برای امور زندگی داشته باشند و اجازه دریافت کمک دولتی برای الحاق به همسر نمیباشد.

2- برای الحاق همسر و یا فرزند به یک فرد خارجی دارای اقامت در آلمان طبق ماده 29 و 30 قوانین اقامت فدرال آلمان فرد در آلمان باید به اندازه کافی محل زندگی و درآمد کافی داشته باشد.

در تمامی موارد ذکر شده باید شخص ملحق شونده به فرد آلمانی و یا خارجی در حد A1 تسلط به زبان آلمانی داشته باشد و مدرک آن را ارائه دهد.

3- طبق ماده 36 بند 2 قوانین اقامت فدرال آلمان، امکان الحاق والدین به فرزندان بالای سن وجود دارد که این در آلمان کاملا استثنایی است و شرایط سختی دارد.

اقامت از طریق دانشجویی طبق ماده 16 قوانین اقامت فدرال آلمان

طبق ماده 16 یک فرد خارجی میتواند جهت تحصیل دانشگاهی اقامت آلمان را بگیرد. شرط اول اخذ اقامت اخذ پذیرش از یک دانشگاه رسمی آلمان میباشد.

اخذ پذیرش اما بطور اتوماتیک منجر به اخذ اقامت نمیشود. شرایط اخذ پذیرش و اخذ اقامت متفاوت میباشند و یکسان نیستند.

برای متقاضیان ایرانی اما این شروط الزامی میباشد:

1. قبولی کنکور سرتاسری در دانشگاههای دولتی (نه دانشگاه آزاد) یا

2. اخذ لیسانس دانشگاههای آزاد

متقاضی باید به زبان آلمانی در سطح B2 تسلط داشته باشد و مدرک رسمی ارائه دهد.

این شرایط بهترین شرایط هستند اما نه کامل. در زمان درخواست اقامت مدارک دیگری هم باید ارائه شود.

دفتر وکالت آقای مقدم هم در مورد اخذ پذیرش از یک دانشگاه رسمی آلمان و هم در مورد اخذ ویزای دانشجویی موکل میپذیرد.

اخذ اقامت از طریق دروه های تخصصی طبق ماده 17 قوانین اقامت فدرال آلمان

این ماده قانونی و این راه اخذ اقامت تابحال مورد توجه شدید پزشکان ایرانی جهت گذراندن دوره تخصصی بوده است و همچنین میباشد.

جهت گذراندن دوره تخصصی باید برای درخواست جواز پزشکی در آلمان مدارک زیادی ارائه گردد. بعد از صدور جواز پزشکی متقاضی میتواند درخواست اخذ اقامت کند. پیش از آن باید متقاضی از یک پزشک رده بالا و یا یک کلینیک دانشگاه پذیرش برای گذراندن دوره تخصصی اخذ کرده باشد.

دفتر وکالت آقای مقدم هم جهت اخذ جواز پزشکی و هم جهت اخذ اقامت به متقاضیان خدمات حقوقی عرضه مینماید.

اخذ اقامت از طریق شغلی طبق ماده 18 قوانین اقامت فدرال آلمان

طبق ماده 18 فقط وقتی صدور اقامت برای متقاضی امکانپذیر است که اداره کار فدرال موافقت خود را اعلام کرده باشد. اعلام موافقت اداره فدرال کار بستگی به شرایط بازار کار و شرایط اقتصادی منطقه ای دارد که متقاضی در آن درخواست اقامت کرده است.

طبق قانون جید مصوبه در ماده 19 الف قوانین اقامت فدرال آلمان جهت مبارزه با کمبود متخصص در آلمان این امکان قانونی بوجود آمد که برای گروههای شغلی بخصوصی با تسهیلات زیادی اقامت آلمان صادر شود. در این مورد هر پرونده جداگانه و فردی بررسی و تصمیم گیری میشود.

دفتر وکالت آقای مقدم جهت اخذ اقامت از طریق شغلی به موکلین خدمات خود را عرضه مینماید. متقاضیان باید خودشان کار مناسب خود را پیدا کرده و مدرک قبول استخدام باید زمان عقد قرارداد با دفتر وکالت آقای مقدم به ایشان ارائه شود.

اخذ اقامت از طریق تحقیق و پژوهش طبق ماده 20 قوانین اقامت فدرال آلمان

این ماده قانونی در بین متقاضیان ایرانی در مورد اخذ رتبه دکترا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

جهت اخذ پذیرش دکترا باید متقاضی در دانشگاه رده فوق لیسانس را گذرانده باشد. متقاضی باید در رشته خود شخصا در آلمان استاد دانشگاهی پیدا کند که گذراندن دکترا در این رشته را بپذیرد.

در مورد اخذ اقامت از طریق تحقیق، دفتر وکالت آقای مقدم انجام امور اخذ اقامت را برای متقاضیان میپذیرد. متقاضی باید شخصا استاد و دانشگاه پذیرای دکترا را پیدا کرده و مدرک آن را ارائه دهد.

اخذ اقامت از طریق انسانی طبق ماده 16الف قانون اساسی آلمان فدرال یا ماده 60 بند 1 قوانین اقامت آلمان فدرال

طبق مواد قانونی نامبره، یک خارجی میتواند در آلمان درخواست اقامت از طریق انسانی نماید اگر این فرد در وطن خود تحت تعقیب باشد و دیگر امکان زندگی نداشته باشد.

در پرونده پناهندگی، اراده فدرال پناهندگی بررسی دقیق مینماید که به چه دلایلی یک فرد خارجی وطن خود را ترک کرده و آیا این دلایل طبق قوانین و احکام دادگاه برای اخذ اقامت کافی هستند. این دلایل باید در یک مصاحبه شخصی، شفاها به کارمندان دولت آلمان ارائه شود.

دفتر وکالت آقای مقدم در این زمینه از شروع درخواست پناهندگی تا اخذ اقامت خدمات خود را عرضه مینماید و موکل میپذیرد.

در این مورد موکل بخصوص از طرف دفتر وکالت آقای مقدم برای مصاحبه با کارمند دولت آماده میشود. برای موفق شدن این بسیار مهم است که دلایل پناهندگی طبق حقیقت و واقعیت به دولت آلمان ارائه شود. چنانچه بدلیل عدم اطلاع فقط مسائل حاشیه ای و غیرمهم به دولت آلمان ارائه شود این به رد درخواست پناهندگی و بازگشت فرد خارجی به وطنش منجر خواهد شد. بدین دلیل آمادگی برای مصاحبه با دولت آلمان بسیار مهم میباشد.

حقوق خانواده
در زمینه حقوق خانواده دفتر وکالت آقای مقدم در موارد طلاق، حضانت فرزند، نفقه و تقسیم اموال طبق قوانین آلمان و ایران موکل میپذیرد و خدمات خود را ارائه میدهد.جهت اطلاع متقاضیان طلاق و یا امور دیگر خانواده قابل توجه میباشد که درصورت عدم توان مالی برای پرداخت هزینه دادگاه و یا وکیل، دادگاههای آلمان تحت شرایطی پس از ارائه مدارک لازمه هزینه وکیل را خود تقبل کرده و میپردازند. این درخواست از طریق دفتر وکیل مستقیما انجام میگرد. البته لازم به ذکر است که پس از اتمام پرونده تا 3 سال شرایط اقتصادی متقاضی، بعد از اخذ کمک بررسی و چنانچه وضعیت اقتصادی متقاضی بهتر شده باشد باید هزینه به دادگاه پرداخت شود.
Quick Contact
فرم تماس مستقیم
Farhad Moghaddam | فرهاد مقدم

Profile insights
Farhad Moghaddam | فرهاد مقدم
(30 days)
Email this profile to a friend