Sending email ....

Loading...
bahram-amir-hosseini

Is this your profile?

This is a STANDARD profile.
People can't see you on:
Your upgrade options:
Silver *$50/month Gold *$100/month Compare
Cancel anytime!
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
(This notice is hidden on GOLD profiles.)

Bahram AmirHosseini | بهرام امیرحسینی

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
3.75 (4)
loadingLoading...
Click on stars to rate (1 to 5) Maximum 2 ratings per user.
Practice area
Languages
English, Farsi
Address
Visa House
Suit #500, 7030 Woodbine Avenue
Markham
Ontario
L3R 6G2
Canada
Suggest an edit
Bahram AmirHosseiniبهرام امیرحسینی
Hi
How can I help you?

ارائه خدمات مهاجرت امری بسیار ظریف و حساس میباشد که علاوه بر دانش نیاز به تعهد و مسوولیت دارد

ما با شما یک تیم میشویم تا به هدفتان برسید

چیزی که قبل از هر چیز برای ما در اولویت اول قرار دارد رضایت شما و موفقیت پرونده شماست. ما اعتقاد داریم با ارزشترین سرمایه مان مشتریان ما هستند و آنها ما را سرپا و پر انرژی نگه میدارند و بزرگترین تبلیغات برای کار ما هستند.

 

در فرهنگ محیط کاری ما اگر شما واجد شرایط برای برنامه خاصی نباشید، ما بدون اتلاف وقت یا هزینه تراشی برای شما با صداقت کامل به شما خواهیم گفت، یا سعی خواهیم کرد راه دیگری برای شما پیدا کنیم. ما کار پرونده شما را برای شما انجام خواهیم داد و نیازی به نگرانی شما نیست. با وجود تغییرات سریع در قوانین مهاجرت و پیچیدگی های کلافه کننده آن، شما از وجود افراد با دریایی از تجربه، در عین حال جوان و با دانش روز در کنار خود بهره خواهید برد.

Quick Contact
فرم تماس مستقیم
Bahram AmirHosseini | بهرام امیرحسینی

Profile insights
Bahram AmirHosseini | بهرام امیرحسینی
(30 days)
Email this profile to a friend