Bahram AmirHosseini | بهرام امیرحسینی

4.00 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 ratings)
loadingLoading...
Practices
Languages
English, Farsi
Address
Visa House
Suit #500, 7030 Woodbine Avenue
Markham
Ontario
L3R 6G2
Canada
Suggest an edit
Bahram AmirHosseini | بهرام امیرحسینی

Hi
How can I help you?

توضیحات

ارائه خدمات مهاجرت امری بسیار ظریف و حساس میباشد که علاوه بر دانش نیاز به تعهد و مسوولیت دارد

ما با شما یک تیم میشویم تا به هدفتان برسید

چیزی که قبل از هر چیز برای ما در اولویت اول قرار دارد رضایت شما و موفقیت پرونده شماست. ما اعتقاد داریم با ارزشترین سرمایه مان مشتریان ما هستند و آنها ما را سرپا و پر انرژی نگه میدارند و بزرگترین تبلیغات برای کار ما هستند.

 

در فرهنگ محیط کاری ما اگر شما واجد شرایط برای برنامه خاصی نباشید، ما بدون اتلاف وقت یا هزینه تراشی برای شما با صداقت کامل به شما خواهیم گفت، یا سعی خواهیم کرد راه دیگری برای شما پیدا کنیم. ما کار پرونده شما را برای شما انجام خواهیم داد و نیازی به نگرانی شما نیست. با وجود تغییرات سریع در قوانین مهاجرت و پیچیدگی های کلافه کننده آن، شما از وجود افراد با دریایی از تجربه، در عین حال جوان و با دانش روز در کنار خود بهره خواهید برد.

فرم تماس مستقیم

Bahram AmirHosseini | بهرام امیرحسینی

Profile views (30 days)
Share
Bahram AmirHosseini | بهرام امیرحسینی