Upgrade to Unlock

Is this your profile?

This is a free profile.
People can't see you on:
Upgrade and be seen.
Silver *$50/month Gold *$100/month
Compare
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
Cancel anytime!
This notice is hidden on GOLD profiles.

Need help with making a decision?

Contact admin

Azadeh Ghorashi | آزاده قریشی

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
5.00 (1)
loadingLoading...
Practice area
Qualifications
MARA no 1573151
Languages
English, Farsi, German
Address
31/1-3 Duff St
Sydney
2074
Australia
Suggest an edit
About
آزاده قرشی وکیل رسمی مهاجرت استرالیا به شماره ثبت 1573151، عضو سازمان وکلای رسمی مهاجرت استرالیا و سازمان مهاجرت استرالیا می باشد. ایشان فارغ التحصیل رشته حقوق مهاجرت از دانشگاه ملی استرالیا می باشند و تخصص ایشان در زمینه انواع ویزاهای کار و مهارت، ویزاهای افراد خانواده و ویزاهای سرمایه گذاری می باشد.

دفتر مهاجرتی آزی ایمیگریشن نه تنها خدمات بررسی اولیه شرایط، راهمایی های لازم جهت آغاز پروسه مهاجرت و همراهی موکلین تا زمان اخذ اقامت را انجام میدهد، بلکه حتی موکلین خود را تا زمان استقرار کامل در استرالیا همراهی می نماید.


پس از اخذ اقامت استرالیا در سال 2012 و اخذ مجوز وکالت رسمی از Australia Registered Migration Agent به شمارهMARN 1573151؛ دفتر خدمات مهاجرتی Azzy Immigration فعالیت خود را بصورت رسمی از سال 2013 آغاز نمود. این مجموعه می تواند برای آن دسته از علاقه مندانی که تمایل به تغییر مسیر زندگی و اقامت در کشور استرالیا را دارند، تمامی مراحل اقامت را با امکان نظارت بر روند پروسه و رفع ابهامات و سئوالات متقاضیان انجام دهد.دفتر خدمات مهاجرتی Azzy Immigration با توجه به تجربه و تخصصی که در انواع ویزاهای مهاجرتی دارد، می تواند یک راه حل مناسب برای معمای مهاجرت شما و متناسب با وضعیت تان که با قطعیت بالایی همراه باشد، ارائه دهد. بنابراین تیم ما آماده است که متناسب با وضعیت شما در جهت ارائه یک راه حل، با شما به مذاکره بنشیند تا آنچه که ما می توانیم انجام دهیم را در قالب یک نقشه راه به شما ارائه نماید. اعتبارات دفتر خدمات مهاجراتی آزی ایمیگریشن: وکیل رسمی Mara عضور رسمی Mia عضو انجمن وکلای مهاجرت ایران استرالیا عضویت در اتاق بازرگانی ایران استرالیا دنیای بدون مرز را با Azzy Immigration تجربه نمایید.
Profile insights
Azadeh Ghorashi | آزاده قریشی
(30 days)
Share
Azadeh Ghorashi | آزاده قریشی