Sending email ....

Loading...
AhmadJamshidvand

Is this your profile?

This is a free profile.
People can't see you on:
Your upgrade options:
Silver *$50/month Gold *$100/month Compare
Cancel anytime!
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
(This notice is hidden on GOLD profiles.)

Ahmad Jamshidvand | احمد جمشیدوند

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
loadingLoading...
Click on stars to rate (1 to 5) Maximum 2 ratings per user.
Practice area
Languages
Farsi
Address
موسسه حقوقی داور عدالت ساعی
Fatemi Sq., Tehran, Iran
Tehran
145785984
Iran
Suggest an edit

موسسه حقوقی داور عدالت ساعی با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در  دعاوی کیفری و حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد خارج از کشور در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی  و بین الملل تاسیس و آغاز به  فعالیت نموده و مدت 3 سال است که فعالیت خود را آغاز نموده است.

این موسسه با در اختیار گرفتن وکلای با تجربه تحت امر خود و کارشناسان رسمی متخصص و برخوردار بودن از امکانات و کارکنان اداری در زمینه پیگیری پرونده های قضایی توانسته است به توفیقات چشمگیری دست یابد. به منظور ارائه خدمات مطلوب و تسریع در انجام کار با توجه به نیازهای خاص هریک از موکلین این موسسه اقدام به ارائه خدمات تخصصی و قبول وکالت با توجه به تجارب عملی و اجرایی و بهره برداری از ظرفیت تخصصی وکلا نسبت به پیگیری تخصصی پرونده های حقوقی هموطنان نموده است.

ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و مشاوره آنلاین از طریق وب سایت و سهولت در امر اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات علمی – پژوهشی از دیگر اقدامات این موسسه می باشد که پایگاه اینترنتی وکیل ایرانی در مدت کوتاهی از زمان راه اندازی با استقبال بسیار کاربران چه در داخل کشور و خارج از کشور در فضای مجازی قرار گرفته و سایت برای معرفی موسسه و پاسخگویی به مخاطبین خارج از کشور به زبان فارسی و انگلیسی طراحی و راه اندازی گردیده است.

Quick Contact
فرم تماس مستقیم
Ahmad Jamshidvand | احمد جمشیدوند

Profile insights
Ahmad Jamshidvand | احمد جمشیدوند
(30 days)
Email this profile to a friend