Profile not active
Activate Profile
Upgrade to Unlock
.پروفایل این وکیل فعال نمیباشد
وکلای فعال اینجا
Is this your profile?
Activate it! Silver $50 Gold $100 Compare packages
Cancel anytime!

M Yazdanyar | مهرنوش یزدانیار

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
loadingLoading...
Practices
Suggest an edit
توضیحات

تخصص دفاتر حقوقي يزدان يار در ياري رساندن به مشتريان در سرتاسر كشور به منظور تطابق با قوانين مربوط به تحريم هايي است كه تحت نظارت OFAC مي باشد. به طور خاص، تجربه خانم يزدان يار بيشتر متمركز بر ياري رساندن به ايراني-آمريكايي ها و ساكنين دائمي قانوني ايالاات متحده در زمينه انتقال شفاف و قانوني دارايي ها از ايران به ايات متحده و يا دريافت مجوزهاي لازم از OFAC در مورد معاملاتي است كه بدون برخورداري از چنين مجوزهايي ممنوع هستند. دفاتر حقوقي يزدان يار تا به حال از بسياري از مشريان كه در فعاليتهاي مرتبط با تحريم هاي تجاري آمريكا محكوم شده بودند دفاع كرده است و در عين حال موارد قانوني مربوط به OFAC كه FBI بر آن نظارت دارد را مديريت مي كند. دفاتر حقوقي يزدان يار صدها مشتري در آمريكا را در زمينه هاي انتقال دارايي ها از ايران به آمريكا با موفقيت ياري رسانده است.علاوه بر اين، خانم يزدان يار دلسوزانه و به دقت تمام سعي خود را در حفاظت از حقوق و دارايي هاي مشتريانش مي كند. با در نظر گرفتن دامنه وسيع قوانين فعلي OFAC در مورد تحريم ها عليه ايران بسياري از افراد در جامعه ايراني-آمريكايي ناخواسته خود رادر تقابل احتمالي با قوانين فدرال يافتند. خانم يزدان يار اولويت كاري خود را بر آموزش جامعه ايراني-آمريكايي در مورد قوانين فعلي قرار داده تا بدين وسيله از محاكمه هاي اجتماعي يا مجرمانه محافظت كند.

Profile views (30 days)
Share
M Yazdanyar | مهرنوش یزدانیار