Profile not active
Activate Profile
Upgrade to Unlock
.پروفایل این وکیل فعال نمیباشد
وکلای فعال اینجا
Is this your profile?
Activate it! Silver $50 Gold $100 Compare packages
Cancel anytime!

Javad Khayamian | جواد خیامیان

5.00 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 ratings)
loadingLoading...
Practices
Suggest an edit
توضیحات

موسسه حقوقی خیامیان با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد خارج از کشور در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده و مدت ۱۵ سال است که فعالیت خود را آغاز نموده است. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۹۶۸۷۱۲ در تهران و یا با نماینده ما در آمریکا با شماره ۸۵۸۹۲۲۴۸۴۵ تماس حاصل بفرمایید

Profile views (30 days)
Share
Javad Khayamian | جواد خیامیان