آیا این پروفایل شما میباشد؟
با من در مورد آپگرید و قرار گرفتن در صفحه اول ایران تماس بگیرید

Sorour Sani nezjhad سرور ثانی نژاد

Ratings N/A for free profiles.
 
Practice areas
About Sorour Sani nezjhad سرور ثانی نژاد
وکالت در امور شرکتها
امور تجاری و اقتصادی
سفته و چک ( حقوقی و کیفری)
ثبت شرکت و ثبت صورتجلسات و تغییرات
ثبت علائم تجاری
ثبت برند، خرید، کسب نمایندگی فروش ،تنظیم قراردادهای تجاری
امور تحادیه های صنفی و پروانه کسب
وکالت در امور کیفری؛ کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل ، سوء استفاده از حق، تصرف، فروش مال غیر و امور کیفری بورس اوراق بهادار(تهران) پذیرفته می شود.

Sorour Sani nezjhad سرور ثانی نژاد
  • 30 days
  • 90 days

Share
Sorour Sani nezjhad سرور ثانی نژاد
Report a problem